What A Woman Really Wants
Phụ nữ thật sự muốn gì


Click image for larger version

Name:	f2a6d677f72f9d6390e827fa96b482ed.jpg
Views:	67
Size:	30.6 KB
ID:	19392

Young King Arthur was ambushed and imprisoned by the monarch of a neighboring kingdom. The monarch could have killed him but was moved by Arthur's youth and ideals. So, the monarch offered him his freedom, as long as he could answer a very difficult question. Arthur would have a year to figure out the answer and, if after a year, he still had no answer, he would be put to death.
Vua Arthur trẻ tuổi bị vương quốc láng giềng phục kích và bắt giam. Quốc vương láng giềng có thể giết Arthur nhưng Arthur đã làm cho ông ta mủi lòng về tuổi trẻ và những suy nghĩ của mình. Thế là ông ta sẽ cho Arthur được tự do nếu Arthur có thể trả lời được một câu hỏi rất khó. Arthur sẽ có một năm để tìm câu trả lời, nếu sau một năm, vẫn không có câu trả lời thì Arthur sẽ bị giết chết.

The question was: What do women really want?
Câu hỏi là: Phụ nữ thật sự muốn gì?

Such a question would perplex even the most knowledgeable man, and to young Arthur, it seemed an impossible query. But, since it was better than death, he accepted the monarch's proposition to have an answer by year's end.
Một câu hỏi như vậy thì ngay cả người thông thái nhất cũng khó trả lời nổi, huống chi là Arthur còn trẻ, dường như đây là câu hỏi hóc búa rồi. Nhưng, còn hơn là mất mạng nên Arthur đành chấp nhận thách đố của quốc vương và hứa sẽ có câu trả lời sau một năm.

He returned to his kingdom and began to poll everyone: the princess, the priests, the wise men and even the court jester. He spoke with everyone, but no one could give him a satisfactory answer. Many people advised him to consult the old witch, for only she would have the answer. But the price would be high; as the witch was famous throughout the kingdom for the exorbitant prices she charged.
Chàng quay lại vương quốc của mình và bắt đầu thăm dò ý kiến mọi thần dân: từ công chúa đến các thầy tu, từ những nhà thông thái cho đến thậm chí là tên hề trong hoàng cung. Chàng hỏi tất cả mọi người nhưng chẳng một ai có thể đưa ra một lời giải đáp thoả đáng. Nhiều người đã khuyên chàng hãy đến hỏi mụ phù thủy già, vì chỉ mụ ta mới trả lời được. Nhưng cái giá để đổi lấy câu trả lời sẽ rất đắt vì mụ ta nổi tiếng khắp vương quốc là lấy giá cắt cổ cho mỗi lần ai đó nhờ vả mụ.

The last day of the year arrived and Arthur had no choice but to talk to the witch. She agreed to answer the question, but he would have to agree to her price first. The old witch wanted to marry Sir Lancelot, the most noble of the Knights of the Round Table and Arthur's closest friend! Young Arthur was horrified. She was hunchbacked and hideous, had only one tooth, smelled like sewage, made obscene noises, etc. He had never encountered such a repugnant creature in all his life.
Ngày cuối cùng của thời hạn một năm đã đến và Arthur buộc lòng phải nhờ đến mụ phù thuỷ. Mụ ta đồng ý đưa ra câu trả lời, đổi lại chàng phải chấp nhận yêu cầu của mụ trước. Mụ phù thủy già muốn kết hôn với Ngài Lancelot, hiệp sĩ thông thái nhất trong Hội Bàn Tròn và cũng là người bạn thân tín nhất của Arthur! Arthur vô cùng kinh hãi. Mụ phụ thuỷ gớm guốc ấy bị gù lưng lại chỉ có độc nhất một cái răng, người ngợm hôi thối như mùi nước cống lại còn hay phát ra những âm thanh ghê rợn… Chàng chưa từng thấy một con người kinh tởm đến như vậy trong đời mình.

He refused to force his friend to marry her and endure such a terrible burden; but Lancelot, learning of the proposal, spoke with Arthur. He said nothing was too big of a sacrifice compared to Arthur's life and the preservation of the Round Table.
Chàng nhất quyết không để Lancelot kết hôn với mụ ta để rồi bạn mình phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp đến như vậy; nhưng Lancelot sau khi biết mọi chuyện đã tìm đến Arthur. Chàng nói chẳng có gì to tát một khi chàng chấp nhận hi sinh để đổi lấy tính mạng của Arthur cũng như cứu lấy Hội Bàn Tròn.

Hence, a wedding was proclaimed and the witch answered Arthur's question thus: What a woman really wants, she answered....is to be in charge of her own life! Everyone in the kingdom instantly knew that the witch had uttered a great truth and that Arthur's life would be spared. And so it was, the neighboring monarch granted Arthur his freedom and Lancelot and the witch had a wonderful wedding.
Thế là tin tức về đám cưới được loan truyền khắp nơi và mụ phù thuỷ đã trả lời câu hỏi của Arthur: Điều phụ nữ mong muốn nhất là … được tự quyết định cuộc đời của chính mình! Mọi người trong vương quốc đều công nhận câu trả lời của mụ phù thuỷ đúng và Arthur sẽ được tha mạng. Và thế là nhà vua nước láng giềng đã trả tự do cho Arthur và Lancelot cùng và mụ phù thuỷ đã có một đám cưới linh đình.

The honeymoon hour approached and Lancelot, steeling himself for a horrific experience, entered the bedroom. But, what a sight awaited him. The most beautiful woman he had ever seen lay before him on the bed. The astounded Lancelot asked what had happened
Khoảnh khắc động phòng hoa chúc cũng đã đến và Lancelot, lấy hết can đảm chuẩn bị đối phó với một trải nghiệm kinh hoàng, bước vào phòng tân hôn. Nhưng cảnh tượng gì đang chờ đợi anh ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần mà chàng chưa từng thấy đang nằm trên giường chờ chàng. Lancelot vô cùng kinh ngạc đã hỏi chuyện gì đã xảy ra.

The beauty replied that since he had been so kind to her when she appeared as a witch, she would henceforth, be her horrible deformed self only half the time and the beautiful maiden the other half. Which would he prefer? Beautiful during the day...or night?
Người đẹp trả lời vì chàng vẫn đối xử tử tế với nàng khi nàng xuất hiện dưới vỏ bọc một mụ phù thuỷ xấu xí, cho nên từ nay trở đi một nửa thời gian trong ngày, nàng sẽ trở về hình dạng xấu xí, nửa ngày còn lại, nàng sẽ là một giai nhân tuyệt sắc. Chàng thích cái nào hơn? Vợ đẹp vào vào ban ngày hay ban đêm?

Lancelot pondered the predicament. During the day, a beautiful woman to show off to his friends, but at night, in the privacy of his castle, an old witch? Or, would he prefer having a hideous witch during the day, but by night, a beautiful woman for him to enjoy wondrous intimate moments?
Lancelot phân vân suy nghĩ. Nếu chọn ban ngày, chàng sẽ có thể đem vợ đẹp khoe khoang với bạn bè, nhưng cuộc sống riêng tư khi đêm về sẽ là một mụ phù thuỷ già gớm giếc ư? Hoặc ngược lại, chàng sẽ chọn có một mụ vợ gớm guốc vào ban ngày, nhưng đêm đến sẽ được tận hưởng giây phút gần gũi tuyệt diệu bên cạnh một mỹ nhân?

Noble Lancelot said that he would allow HER to make the choice herself. Upon hearing this, she announced that she would be beautiful all the time because he had respected her enough to let her be in charge of her own life.
Lancelot thông thái đã trả lời rằng chàng sẽ để NÀNG tự quyết định. Sau khi nghe câu trả lời, nàng tuyên bố bất kể ngày hay đêm nàng sẽ ở mãi trong hình hài xinh đẹp này vì chàng đã tôn trọng nàng và để nàng tự quyết định cuộc đời của chính mình.

What is the moral to this story?
Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì?

The moral is ..
Bài học ta rút ra được là...

If you don't let a woman have her own way, things are going to get ugly.
Nếu không để phụ nữ được theo ý nàng, thì mọi thứ sẽ trở nên xấu xí.

http://www.robinsweb.com/humor/whatwomenreallywant.html