Trong những thung lũng khô cằn vùng Djebel Dahar miền nam Tunisia, người dân đã sống hàng thế kỷ trong những ngôi nhà tường vách bằng đất dưới lòng đất bảo vệ họ trước sức nóng như thiêu như đốt của mùa hè và những cuồng phong mùa đông.

Nhưng trong những thập nên gần đây, dân số nông thôn giảm đồng nghĩa với ngày càng ít người sống trong những ngôi nhà ấy. Một số ít gia đình còn lại cho biết họ gắn bó mật thiết với ngôi nhà và đất đai của mình hoặc không biết là đi đâu cả.

Những ngôi nhà ấy tập trung quanh Matmata, nằm trong một vùng đất nhiều miệng hố lác đác những vườn ô-liu và cọ cách nam Tunis khoảng 365 km.Last residents hold on in Tunisia's underground houses
In the arid valleys of southern Tunisia’s Djebel Dahar region, people have lived for centuries in underground houses whose earthen casing provides protection against searing summer heat and winter winds.
But in recent decades, rural depopulation has meant fewer people live in the homes. The few remaining families say they are attached to the homes and the land or see no way of moving.
The homes are concentrated around Matmata, which lies in a cratered landscape dotted with palm trees and olive groves about 365 km (227 miles) south of Tunis.

Click image for larger version

Name:	01-15204330993361482112334.jpg
Views:	55
Size:	325.1 KB
ID:	19506

Click image for larger version

Name:	02-15204330993381155377611.jpg
Views:	52
Size:	410.2 KB
ID:	19507

Click image for larger version

Name:	03-15204330993391713623563.jpg
Views:	53
Size:	318.2 KB
ID:	19508


Click image for larger version

Name:	06-15204330993462099563404.jpg
Views:	53
Size:	214.4 KB
ID:	19509


Click image for larger version

Name:	07-1520433099347829778681.jpg
Views:	56
Size:	340.5 KB
ID:	19510


Click image for larger version

Name:	08-15204330993481578619450.jpg
Views:	53
Size:	332.4 KB
ID:	19511

Click image for larger version

Name:	09-1520433099349173659596.jpg
Views:	53
Size:	208.8 KB
ID:	19512


Click image for larger version

Name:	12-15204330993521516147041.jpg
Views:	49
Size:	310.6 KB
ID:	19513


(reuters)