Hôm nay vẫn gặp như đã hẹn hả?
Are we still on for today?Meaning: Ask this to confirm an arrangement.
Hỏi để xác nhận vẫn làm như đã sắp đặt trước.


Examples:

Are we still on for today?
Hôm nay mình vẫn gặp nhau chứ hả?


Are we still on to meet up tomorrow?
Mai mình vẫn gặp nhau như đã hẹn hả?


Hey Susan, I was just calling to see if we're still on for Wednesday?
Nè Susan, tao chỉ gọi để xem có phải mình vẫn gặp nhau như đã hẹn vào hôm thứ Tư không?