The cliff has one of the scariest views in the world
Vách đá có cảnh quan khiếp đảm nhất trên đời

Situated 1,100 meters above sea level lies Trolltunga
Ở trên cao 1.100m của Trolltunga

Its name means "Troll's tongue" in Norwegian
Cái tên có nghĩa là "lưỡi của Troll" ở Na Uy

The ridge jut out the round 700m giving you the spectacular panorama of lake Ringedalsvatnet
Chóp đỉnh núi nhô vươn dài ra khoảng 700m cho thấy một toàn cảnh hùng vĩ của hồ Ringedalsvatnet

it was formed around 10,000 years ago by glacier erosion
Hình thành cách 10.000 năm do xói mòn sông băng

and has now become a popular spot for keen adventurers
giờ đây là điểm ưa thích của những nhà phiên lưu cừ khôi

The gruelling 27,5km hike to the summit take 10-12 hours to complete
lặn lội kiệt sức 27.5km mất từ 10-12 giờ hoàn thành tới đỉnh

The hikers are advised to make the trek between march and september
Hành trình được khuyên nên từ tháng 3 đến tháng 9

due to extreme weather conditions in winter months
vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào những tháng mùa đông

About high time you went?
Bạn đã thích đi thời gian nào