You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You’re frozen when your heart is not open
You’re so consumed with how much you get
You waste your time with hate and regret
You’re broken when your heart is not open”Tạm dịch:

“Bạn chỉ thấy những gì mắt bạn muốn thấy
Làm sao cuộc sống có thể y như ý bạn muốn
Bạn đông cứng khi trái tim bạn không rộng mở
Bạn quá bận tâm tới chuyện bạn sẽ được hưởng bao nhiêu
Bạn phí thời gian với thù hận và ân hận
Bạn hỏng rồi vì trái tim bạn không rộng mở”