'Sự thật ra khỏi giếng tay cầm roi da để trừng trị loài người' là một tác phẩm hội họa năm 1896 của nghệ sĩ người Pháp Jean-Léon Gérôme. Trong bức tranh, một phụ nữ khỏa thân (sự thật) la hét từ dưới giếng trèo lên . Có lẽ bức họa này dựa trên câu nói " Sự thật nằm ở dưới đáy giếng. "

Truth coming from the well armed with her whip to chastise mankind is an 1896 painting by the French artist Jean-Léon Gérôme. In the picture, a nude woman (truth) emerges from a well screaming. The painting may be based on the saying "Truth lies at the bottom of a well."

Click image for larger version

Name:	43061508_2176941305854589_9096220449179697152_n.jpg
Views:	508
Size:	68.6 KB
ID:	19680

Lại có chuyện kể rằng, bấy giờ sự thật và dối trá có lần gặp nhau. Dối trá chào hỏi sự thật và nói "hôm nay là ngày đẹp trời". Sự thật ngó nhìn xung quanh, nhìn lên bầu trời, và thực sự là ngày đẹp trời. Họ đi cùng nhau một lúc cho đến khi tới bên một giếng to đầy nước. Dối trá thò tay xuống nước và quay sang nói với sự thật:

"Nước sạch và ấm, nếu bạn muốn thì chúng ta cùng nhau bơi?" - Sự thật lại thấy nghi ngờ bèn nhúng tay vào nước và thấy nước thật sự dễ chịu. Cả hai cùng bơi lội một lúc đến khi đột nhiên dối trá chạy lên khỏi giếng, lấy quần áo của sự thật và biến mất.

Sự thật tức giận trèo lên khỏi giếng trần truồng, chạy khắp nơi tìm kiếm dối trá để lấy lại quần áo của mình. Mọi người thấy sự thật trần truồng thì liền nhìn tránh sang hướng khác vì sượng sùng hoặc tức giận. Sự thật tội nghiệp thấy xấu hổ bèn quay lại giếng và náu mình ở đó mãi mãi.

Kể từ đó, dối trá đi khắp thế giới, khoác áo như sự thật, đáp ứng nhu cầu của thế giới, và không hề muốn nhìn thấy sự thật trần trụi.

The painting tells the story of when the Truth and the Lie met one day. The Lie said to the Truth: "It's a marvellous day today"! The Truth looked up to the skies and sighed, for the day was really beautiful. They spent a lot of time together, ultimately arriving beside a well. The Lie said to the Truth:

"The water is very nice, let's take a bath together!" The Truth, once again suspicious, tested the water and discovered that it indeed was very nice. They undressed and started bathing. Suddenly, the Lie came out of the water, put on the clothes of the Truth and ran away.

The furious Truth came out of the well and ran everywhere to find the Lie and to get her clothes back. The World, seeing the Truth naked, turned its gaze away, with contempt and rage. The poor Truth returned to the well and disappeared forever, hiding therein, its shame.

Since then, the Lie travels around the world, dressed as the Truth, satisfying the needs of society, because, the World, in any case, harbours no wish at all to meet the naked Truth.