'Cú nảy lên của con mèo chết' là tình trạng hồi phục tạm thời sau một đợt suy thoái kéo dài hoặc sau một thời gian thị trường rớt giá, sau đó tiếp diễn xu hướng đi xuống. 'Cú nảy lên của con mèo chết' tức là tình trạng hồi phục ngắn ngủi, rất nhỏ về giá chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, sau khi đã giảm nhiều. Thông thường, giữa các giai đoạn suy giảm có những đợt hồi phục ngắn hoặc tăng giá tạm thời. Tên gọi 'Cú nảy lên của con mèo chết' dựa vào quan niệm cho rằng dù là một con mèo chết thì nó cũng nảy lên sau khi rơi xuống với một tốc độ đủ nhanh và một quãng đủ dài.

A dead cat bounce is a temporary recovery from a prolonged decline or a bear market that is followed by the continuation of the downtrend. A dead cat bounce is a small, short-lived recovery in the price of a declining security, such as a stock. Frequently, downtrends are interrupted by brief periods of recovery — or small rallies — where prices temporarily rise. The name "dead cat bounce" is based on the notion that even a dead cat will bounce if it falls far enough and fast enough.

https://www.investopedia.com/terms/d/deadcatbounce.asp

Click image for larger version

Name:	Untitled.png
Views:	29
Size:	99.8 KB
ID:	19689