Coi trời bằng vung
Bất khả nhất thế
不可一世
bù kě yī shì
Dịch nghĩa: Coi trời bằng vung
Không coi ai ra gì
Tự cao tự đại
Kiêu căng ngạo mạn


【解释】:形容人自以为高人一等,目空一切,今多含有讽刺的意味。
Giải thích: Tự cho mình tài trí hơn người, nhìn đời bằng nửa con mắt, hiện nay dùng với ý châm biếm.
Giải thích âm Hán Việt: Nhất thế: một thời; một thời kì.


VD: 他总是摆出一副不可一世的样子,令人厌烦。
Hắn luôn thể hiện bộ dạng coi trời bằng vung, khiến người ta phát chán.
你看他那不可一世的样子,怎能不让人气愤呢!
Anh xem bộ dạng coi trời bằng vung kia của hắn kìa, sao có thể khiến người ta không tức giận cho được.

English: Be on the high ropes; Be domineering; Surpass the world.