Tài đức vẹn toàn
Tài đức kiêm bị
才德兼备
才德兼備

cái dé jiān bèi
Dịch nghĩa: Tài đức vẹn toàn
Có tài có đức


【解释】:才能和品德都具备。
Giải thích: Tài năng và phẩm đức đều có đủ.
Giải thích âm Hán Việt: Tài: tài năng. Đức: phẩm đức.


VD: 我不打你,你就不知道我才德兼备。
Tao không đánh mày thì mày sẽ không biết tao tài đức vẹn toàn đâu ha.
老子不揍你,你知不道我才德兼备。
Bố mày không đánh mày, thì mày sẽ không biết bố mày tài đức vẹn toàn đâu!

English: Have both talent and virtue.