Văn võ song toàn
Tài kiêm văn võ
才兼文武
cái jiān wén wǔ
Dịch nghĩa: Văn võ song toàn
Văn võ kiêm toàn
Văn võ toàn tài


【解释】:指人具有文武两方面的才能。
Giải thích: Chỉ người có tài cả văn lẫn võ.
Giải thích âm Hán Việt: Kiêm: gồm đủ; đủ cả.


VD: 不动手打你,你就不知道我其实才兼文武。
Không ra tay đánh ngươi, ngươi không biết ta văn võ song toàn thật sự.
平时骂你就算了,非要等我打你,才知道我才兼文武!
Bình thường mắng mày thôi, phải đợi tao đánh mày mới biết tao văn võ song toàn ha!

English: Talented both mentally and physically; Having both military and literary talents.