Tài sắc vẹn toàn
Tài mạo siêu quần
才貌超群
cái mào chāo qún
Dịch nghĩa: Tài sắc vẹn toàn
Tài mạo song toàn


【解释】:才能和容貌都超过一般人。
Giải thích: Tài năng và diện mạo đều hơn người.
Giải thích âm Hán Việt: Tài: tài năng. Mạo: diện mạo; dung mạo.


VD: 他的女儿才貌超群,追求的人很多。
Con gái của ông ấy tài sắc vẹn toàn, rất nhiều người theo đuổi.

English: Of exceptional talent and distinguished appearance.