+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Cách nói tiếng Anh lịch sự

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Bay cao luyenthitiengAnh will become famous soon enough luyenthitiengAnh's Avatar
  Ngay tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  282
  Rep Power
  4

  Cách nói tiếng Anh lịch sự

  HOW TO BE POLITE IN ENGLISH

  Cách nói tiếng Anh lịch sự
  Can you pass me…? vs Give me…

  People do not like being told what to do, so it’s sometimes difficult to get what you want without causing frustration. Replace phrases that sound like commands, such as “Give me the newspaper”, with a request like “Can you pass me the newspaper?”  Mọi người không thích bị ra lệnh này nọ, cho nên đôi khi khó có được điều mình muốn mà không làm người ta bực. Hãy thay cụm từ nghe giống ra lệnh, như "Đưa tôi tờ báo", bằng một yêu cầu kiểu như "Anh chuyển giúp tôi tờ báo được không?"


  Could you give me five minutes? vs Go away

  You’re really busy at work, but your coworker needs your help… When you’re busy and can’t attend to anything else, just saying “Go away” is definitely not appropriate. Instead, keep everyone happy by using the phrase “Could you give me five minutes?”  Bạn đang làm hết sức bận, nhưng đồng nghiệp cần bạn giúp... Khi bạn đang bận và không thể làm bất cứ thứ gì khác, nếu chỉ nói "dẹp đi" thì chắc chắn là không phù hợp rồi. Thay vào đó, hãy giữ hoà khí cho mọi người bằng cách sử dụng cụm từ "Cho tôi năm phút nhé? "  Excuse me. vs Move

  Telling someone to “Move out of the way” is extremely rude and is likely going to get you a very negative reaction. The next time someone is in your way, saying “Excuse me” will get the result you want without causing offense!


  Bảo một người nào đó "Tránh ra" là hết sức khiếm nhã và chắc chắn sẽ nhận được phản ứng hết sức xấu. Lần sau nếu có người chặn lối, hãy nói "Tôi xin phép" thì bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn mà không bị giận!  I’m afraid I can’t. vs No.

  It can often be difficult to decline an invitation from a friend. Simply saying “No” would be considered impolite. The next time you have to refuse an invitation, avoid offense by saying, “I’m afraid I can’t.”


  Thường chúng ta khó từ chối lời mời của bạn bè. Nói huỵch toẹt "Không" sẽ bị xem là bất lịch sự. Lần sau nếu phải từ chối một lời mời, hãy tránh bị giận bằng cách nói, "E là tôi không thể."  I would like… vs I want…

  It’s often considered rude to request something using the words, “I want”. Instead of, “I want a cup of coffee”, try telling a waiter, “I’d like a cup of coffee, please”. You’ll get your coffee and a smile, too!

  Thường bị coi là khiếm nhã khi yêu cầu gì đó mà sử dụng từ này, "Tôi muốn". Thay vì nói,"Tôi muốn có một tách cà phê", hãy thử nói với người phục vụ, "Cho tôi xin một tách cà phê nhé". Bạn sẽ có cà phê kèm theo cả một nụ cười nữa!


  Would you mind…? vs Stop it!

  Someone doing something you don’t like, and perhaps being rude? Would you like them to stop? To get the desired result, rather than shouting “Stop talking on your phone in the cinema!”, ask them politely by saying, “Would you mind not using your phone in the cinema, please?”

  Nếu có người làm một chuyện mà bạn không thích, và có lẽ thô lỗ? Bạn muốn họ không làm nữa không? Để có được kết quả mong muốn, thay vì la lên "Thôi nói điện thoại trong rạp chiếu phim đi!", mà hãy yêu cầu họ lịch sự bằng cách nói, "Phiền anh không sử dụng điện thoại trong rạp chiếu phim nhé."


  Can you hold, please? vs Wait.

  If a caller asks to speak with someone else, don’t say, “Wait”. Instead, politely ask, “Can you hold, please?”
  Nếu người gọi điện thoại xin nói chuyện với người khác, chớ có nói, "Chờ đó". Mà hãy lịch sự yêu cầu, "Xin vui lòng giữ máy ạ."


  https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/polite-english-2/
  Lần sửa cuối bởi luyenthitiengAnh, ngày 17-12-2018 lúc 01:31 PM.

 2. #2
  Bay cao luyenthitiengAnh will become famous soon enough luyenthitiengAnh's Avatar
  Ngay tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  282
  Rep Power
  4

  Re: Cách nói tiếng Anh lịch sự


  Steps to politeness:


  It is certainly correct to ask questions in this manner, but it's very common to make these types of questions more polite by adding 'excuse me' or 'pardon me' to begin your question.

  Excuse me, where do you live?
  Pardon me, how long has she worked for this company?

  Questions with 'can' are made more polite by using 'could':

  Excuse me, could you help me pick this up?
  Pardon me, could you tell me the way to the Town Hall?
  Pardon me, could you give me a hand?

  Another way of making direct questions more polite is to add 'please' at the end of the question:


  Could you fill in this form, please?
  Could you help me, please?
  Can I have more soup, please?
  Could you pass the salt, please?
  Could you help me carry my groceries to the car, please?

  There is, furthermore, a special structure to indicate politeness. We can call it “modals of polite request”: Would you... ? Could you... ? Will you... ? Can you... ?
  Modal verbs are helping/auxiliary verbs that express ideas like ability, permission, and asking for assistance. Many modal verbs have more than one meaning. They are always followed by the simple form of a verb.

  For example:
  Could you help me for a minute, please?
  This shows that the speaker is asking for help politely.

  To ask questions in a very polite way, use: Would you/ Could you (please) + simple verb + ...?


  For example:
  Would you please email that document to me?
  Could you explain that again, please? I didn’t understand.

  To ask questions in a polite but more casual way, say: Will you/ Can you (please) + simple verb + ...?

  For example:
  Will you please answer the phone? I’m working.
  Can you hold my books for me? My hands are full.

  Possible positive answers to the questions above
  : Yes. Yes, certainly. Certainly. Yes, of course. Of course. I’d be happy to. I’d be glad to. My pleasure.
  Informally, we can say: Sure. Okay. Uh-huh. (means yes)

  To answer negatively,
  we say: No. Sorry. No, I’m sorry. I can’t. Sorry, I can’t. I’m busy right now. I’d like to, but I can’t. I’d love to, but I’m busy right now.

  Asking to do things…

  Asking
  Saying Yes
  Saying No
  Can I...?
  Yes, sure
  Well, I'm afraid...+ reason
  Could I...?
  Could I possibly...?
  Is it all right if I...?
  Do you think I could...?

  Yes, of course.
  Yes, that's fine.
  Certainly.

  Well, the problem is...
  Do you mind if I...?
  No, not at all.
  No, of course not.

  Sorry, but...  Examples


  Can I open the window?
  Could I possibly call you at home?
  Do you think I could come round to do my homework with you?
  Is it alright if I stay for dinner?
  Do you mind if I borrow your pen for a minute?


  Making requests:

  Asking
  Saying Yes
  Saying No
  Can you...?
  Yes, sure
  Well, I'm afraid...+ reason
  Could you...?
  Is it all right if you...?
  Do you think you could...?
  Will you...?
  Would you...?

  Yes, of course.
  Yes, that's fine.
  Certainly.

  Well, the problem is...
  Do you mind -ing...?
  Would you mind -ing...?
  No, not at all.
  No, of course not.

  Sorry, but...  Examples
  Could you pass me the salt, please?
  Is it all right if you help me carry my groceries to the car?
  Do you think you could explain that again, please?
  Will you please answer the phone for me?
  Would you please copy these documents for me?
  Do you mind getting me a tuna sandwich?
  Would you mind closing the door after you?


 3. #3
  Bay cao luyenthitiengAnh will become famous soon enough luyenthitiengAnh's Avatar
  Ngay tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  282
  Rep Power
  4

  Re: Cách nói tiếng Anh lịch sự

  Polite request

  Using “May I” & Do you mind if”

  May I go to the library?
  Yes, you may

   May I go to the toilet?
  Maybe later

   May I go to the healthy unit?
  Not now

   May I read the book?
  Sure

   May I see the picture?
  Yes, please  Do you mind if I turn off the television?
  sure

   Do you mind if I turn on the radio?
  no, not at all

   Do you mind if I practice Karate?
  yes


   Do you mind if I eat the orange?
  maybe later


   Do you mind if I close the window?
  no problem
  Dialog :


  Huta: Hello, Inne.
  Inne: Hello, Huta.
  Huta: What are you doing?
  Inne: I’m drawing a house.
  Huta: May I see it?
  Inne: Sure

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình