+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?  Do you ever wonder what to do when you first meet someone? Should you extend your hand or wait for the other person to do so? It's important to learn the proper way to shake hands because making a good first impression is essential in many social and business situations.
  Có bao giờ bạn tự hỏi phải làm gì khi lần đầu tiên gặp gỡ? Nên chìa tay ra bắt hay chờ người ta chìa tay ra trước? Quan trọng là phải học cách bắt tay đúng vì rất cần tạo ấn tượng tốt đẹp buổi ban đầu trong nhiều tình huống giao tiếp và kinh doanh.


  Shaking a person's hand gives you the opportunity to establish your friendliness and accessibility, whether you are meeting your neighbors or starting a new job. Practice with friends or family members before you start shaking the hands of strangers. Remember that people often initially judge you by your handshake, so make sure it shows your confidence and pleasant personality.
  Bắt tay cho bạn cơ hội bày tỏ lòng thân thiện và gần gũi, dù là gặp hàng xóm hay bắt đầu một công việc mới. Hãy tập bắt tay với bạn bè hoặc người nhà rồi hãy bắt đầu bắt tay với người lạ. Hãy nhớ là mọi người ban đầu thường đánh giá bạn qua cái bắt tay, vì thế hãy đảm bảo là chuyện bắt tay sẽ thể hiện sự tự tin và thân thiện của bạn.

  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:58 PM.

 2. #2
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  Occasions you will need to shake hands:
  Những dịp sẽ cần bắt tay là:
  • Initial introduction
  • Job interview
  • Seeing someone you haven’t seen in a long time
  • Greeting guests when you are the host or hostess
  • Greeting a host or hostess when you are the guest
  • Saying goodbye to a friend or business associate
  • Meeting in-laws or future family members
  • Whenever someone else extends his or her hand
  . Bắt đầu giới thiệu
  . Phỏng vấn xin việc
  . Gặp người đã lâu không gặp
  . Chào khách khi bạn là chủ nhà
  . Chào chủ nhà khi bạn là khách
  . Tạm biệt bạn bè hoặc khách giao dịch làm ăn
  . Gặp người trong nhà chồng, nhà vợ hoặc gia đình vợ chồng sắp cưới.
  . Bất kỳ ai chìa tay ra để bắt tay bạn.
  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:03 PM.

 3. #3
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?  1.Know When to Initiate
  Biết khi khởi xướng


  The person in a higher position of authority or age should be the first one to extend a hand. For example, if you are interviewing for a job, the interviewer should be the one to take the lead. When meeting future in-laws, the father-in-law should start the handshake.
  Người địa vị cao hơn hoặc nhiều tuổi hơn nên là người chìa tay ra bắt trước. Chẳng hạn như, nếu bạn đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn nên là người chìa tay ra bắt. Khi gặp gia đình bạn đời tương lai, thì bố chồng nên chìa tay ra trước.

  If you make a mistake and initiate it, don’t withdraw your hand because that would be rude and might be awkward. Always follow through with a handshake. Smile and continue with the introduction. Don’t apologize.
  Nếu bạn nhầm mà chìa tay ra trước, thì chớ có rụt tay lại vì thế là bất lịch sự và vụng về. Hãy bắt tay cho xong. Hãy mỉm cười và giới thiệu tiếp. Đừng xin lỗi làm gì.
  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:30 PM.

 4. #4
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  1.Stand and Look the Person in the Eye

  2. Hãy đứng dậy và nhìn vào mắt người mình bắt tay

  If you are sitting, rise before extending your hand. This shows respect and puts you on the same level as the other person. Make eye contact and offer a sincere smile to show that you are happy to be where you are.
  Nếu đang ngồi, hãy đứng lên rồi hãy chìa tay. Làm vậy cho thấy bạn tôn trọng và đặt mình ngang tầm với người kia. Nhìn vào mắt rồi nở nụ cười chân thành để cho thấy rằng mình vui khi làm thế.

  Be still and face the other person to prevent giving the impression that you are in a hurry to get away. If you are walking, try to stop, turn, and face the other person, unless it creates an awkward situation.
  Hãy đứng yên và đối mặt với người kia để tránh mang lại ấn tượng bạn đang vội lỉnh đi. Nếu đang đi, hãy ráng dừng lại, quay người, và đối mặt với người ấy, trừ phi làm vậy gây khó xử. 5. #5
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  3.Offer a Greeting Before and During

  3. Chào trước hoặc trong khi đang bắt tay


  If your palms are damp, you can delay extending your hand if you introduce yourself while blotting your palm on the side of your slacks or skirt. Your greeting should include his or her name and a pleasantry, such as, “It’s so nice to meet you, Ms. Jones.” If you have more nice things to say, include them at this time. Don’t go overboard and gush, or you may make the other person uncomfortable.
  Nếu bàn tay ẩm ướt, bạn có thể khoan chìa tay ra, mà hãy vừa tự giới thiệu, vừa thấm mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần hoặc váy. Khi chào nên gọi cả tên của người ấy cùng lời nói vui, kiểu như,"Thiệt vui khi gặp bà, thưa bà Jones." Nếu có gì dễ thương hơn để nói, thì hãy nói ngay vào lúc này. Nhưng đừng quá đà và nói cả thôi cả hồi, nếu không, bạn có thể sẽ làm người kia không thoải mái.


  In order to remember the other person’s name, you might want to say it several times during the conversation: once during the initial handshake, shortly afterward, and again while shaking his or her hand before you part ways. This will make a very strong, positive impression because people like knowing you care enough to remember their names.
  Để nhớ tên người kia, có lẽ bạn cần gọi tên họ ra vài lần trong suốt buổi nói chuyện: một lần lúc mới bắt tay, ngay sau đó, và một lần nữa lúc bắt tay từ giã. Làm vậy sẽ mang lại ấn tượng mạnh và tích cực vì mọi người sẽ vui khi biết bạn quan tâm người ta đủ nhiều để nhớ tên của họ.  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:11 PM.

 6. #6
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  4. Your Handshake Should be Firm but Not Crushing

  4. Bắt tay chặt chớ đừng bóp chặt

  You don’t want to offer a limp hand because it gives the impression of weakness. However, this does not mean you should crush the other person’s hand. Be firm but not overpowering. If the other person offers a limp hand, give a gentle squeeze. This can be a cue for him or her to grip more firmly.
  Bạn sẽ không muốn chìa bàn tay ỉu xìu ra vì sẽ mang lại ấn tượng yếu ớt. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là bạn nên bóp nát tay người ta. Chặt nhưng không lấn lướt. Nếu người kia chìa tay ra ỉu xìu, hãy xiết nhẹ. Làm vậy có thể nhắc họ xiết tay bạn chặt hơn.

  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 03:28 PM.

 7. #7
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  5.The Handshake Should be Approximately Two to Five Seconds Long

  5. Bắt tay chỉ nên kéo dài khoảng 2-5 giây

  Most people prefer shorter handshakes. Be observant and follow the lead of the other person, particularly if he or she is in a superior position to you in business or social position.
  Hầu hết mọi người đều thích bắt tay nhanh. Hãy quan sát và làm giống người kia, nhất là khi người ấy có địa vị cao hơn bạn về địa vị kinh doanh hay địa vị xã hội.

  If the other person continues holding onto your hand longer than five seconds, politely withdraw your hand. Maintain eye contact and a pleasant expression afterward to maintain a positive interaction.
  Nếu người kia vẫn giữ tay bạn lâu hơn năm giây, hãy lịch sự rút tay lại. Nhìn vào mắt và tiếp tục tỏ ra vui vẻ sau đó để duy trì tương tác tích cực.


  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:08 PM.

 8. #8
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  6. Be Aware of Your Other Hand

  6. Để ý bàn tay kia của mình

  Most people use their right hands unless they have a reason to use the left. Ideally, your left hand should be visible and unclenched. Don’t have your left hand in your pocket because this appears defensive. In most business situations, you shouldn’t use your left hand to touch the other person’s arm or cup his or her hand. However, in a personal setting, you may.
  Hầu hết mọi người dùng tay phải để bắt, trừ phi có lý do để sử dụng tay trái. Tốt nhất là, tay trái nên có thể nhìn thấy và thả lỏng. Đừng nhét tay trái vào túi vì vậy có vẻ che giấu khuyết điểm. Trong hầu hết mọi tình huống kinh doanh, bạn không nên dùng tay trái để chạm vào cánh tay hay ôm bàn tay người kia. Tuy vậy, thân thì được.


  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:14 PM.

 9. #9
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  7. Shake Hands in an Up-and-Down Motion

  7. Lắc tay lên xuống

  The handshake shouldn’t go back and forth or side to side. Don’t pump the other person’s hand more than three times, or the greeting may become very uncomfortable.
  Bắt tay không nên lắc trước sau hay lắc ngang qua lại. Đừng lắc tay người kia nhiều hơn ba lần, nếu không chuyện chào hỏi này sẽ có thể trở nên hết sức khó chịu.


 10. #10
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  65
  Rep Power
  50

  Re: Bạn biết cách bắt tay lịch sự chưa?

  Something Else to Consider

  Còn chuyện nữa cần lưu ý

  Now that people are more aware of germs, you may find yourself facing a fist rather than an open hand. They're not spoiling for a fight. They're initiating a fist bump in lieu of shaking hands. Even if you don't care for the practice, show respect for the other person and do a proper fist bump. It's easy. Just make a fist and make gentle contact with the other person's fist.
  Vì nay mọi người ngày càng ý thức về mầm bệnh, cho nên có khi thay vì chìa tay, người ta có thể đưa nấm đấm. Không phải người ta muốn gây sự đâu, mà là họ muốn cụng tay thay vì bắt tay. Dù không thích cách làm này, cũng hãy bày tỏ lòng tôn trọng với người kia mà cụng tay đúng cách. Dễ mà. Chỉ cần nắm tay lại, rồi chạm nhẹ vào nắm tay của người kia là xong.

  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 11-01-2019 lúc 02:14 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình