Đục nước béo cò
Sấn hống đả kiếp
趁哄打劫
chèn hōnɡ dǎ jié
Dịch nghĩa: Đục nước béo cò
Thừa nước đục thả câu
Mượn gió bẻ măng


【解释】:犹言在混乱中劫掠。
Giải thích: Nhân lúc hỗn loạn mà cướp bóc.
Giải thích âm Hán Việt: Sấn: nhân lúc; nhân dịp. Hống: ồn ào. Đả kiếp: cướp đoạt; cướp bóc.


VD: 因是这热闹,就有趁哄打劫的了。
Vì ồn ào mà có kẻ đục nước béo cò.

English: Try to make a calamity the means to personal profit.