Chảy máu chất xám
Sở tài Tấn dụng
楚才晋用
chǔ cái jìn yònɡ
Dịch nghĩa: Chảy máu chất xám

【解释】:楚国的人才被晋国使用。比喻本国的人才外流为别人所用。
Giải thích: Người tài của nước Sở được nước Tấn sử dụng. Ví với nhân tài của nước mình ra nước ngoài làm việc.
Giải thích âm Hán Việt: Tài: tài năng. Dụng: sử dụng; dùng.


VD: 如今是全球化的时代,楚才晋用是大势所趋。
Ngày nay là thời đại toàn cầu hoá, chảy máu chất xám là xu thế tất yếu.

English: Human capital flight; Brain drain.