Is juicing actually good for you?
Nước ép có thực tốt cho bạn?
Freshly juiced fruit has become a staple in many diets – especially those of busy, health-conscious consumers who can save time on making (and perhaps even chewing) their food without missing out on nutrients. Fruit juice also has been linked to claims that it can help you both lose weight, and ‘detox’ your system.
Trái cây mới ép đã trở thành món chính trong nhiều chế độ ăn uống - đặc biệt là người tiêu dùng bận rộn, có ý thức bảo vệ sức khỏe, có thể tiết kiệm thời gian chế biến (và thậm chí cả thời gian nhai) thức ăn mà không bị thiếu dinh dưỡng. Người ta còn quả quyết rằng nước ép trái cây có thể giúp ta vừa giảm cân, lại vừa 'giải độc' cơ thể.

All of which, of course, has made it highly lucrative. The global fruit and vegetable juices market was valued at $154 billion (£123bn) in 2016 and is expected to grow. But is juicing really as healthy as we think?
Dĩ nhiên, tất cả những điều đó đã làm nước ép trái cây thành món hái ra tiền. Thị trường nước ép trái cây và rau quả toàn cầu, năm 2016 ước tính 154 tỷ đô la (khoảng 123 tỷ bảng Anh) và dự kiến sẽ tăng tiếp. Nhưng có thực nước ép có lợi cho sức khỏe như chúng ta nghĩ không?

Most foods containing fructose – a naturally occurring sugar found in all fruits and fruit juices – don't seem to have harmful effects as long as they're not contributing to excess daily calories.
Hầu hết các loại thực phẩm đều có chứa đường fructose - một loại đường tự nhiên có trong mọi loại trái cây và nước ép trái cây – có vẻ vô hại chừng nào chúng không góp phần làm dư lượng ca-lo hàng ngày.

This is because the fibre found in whole fruits is intact, and the sugar is contained within the fruit's cells. It takes our digestive system a while to break these cells down and for fructose to enter the bloodstream. But this is not the case with fruit juice. “Fruit juice has most of the fibre removed,” says Emma Elvin, senior clinical advisor at the charity Diabetes UK. This is why, unlike whole fruit, the fructose in fruit juices counts as ‘free sugars’ – which also include honey and the sugars added to foods. It’s recommended by the World Health Organisationthat adults have no more than 30g of added sugar, the equivalent of 150ml of fruit juice, per day.
Đây là vì chất xơ trong trái cây nguyên (chưa qua chế biến) thì nguyên vẹn, và đường nằm trong tế bào của trái cây. Phải mất một thời gian hệ thống tiêu hóa của chúng ta mới phá vỡ các tế bào này và để đường fructose đi vào máu. Nhưng nước ép trái cây thì không vậy. “Nước ép trái cây loại bỏ hầu hết mọi chất xơ,” Emma Elvin, cố vấn lâm sàng cao cấp của tổ chức từ thiện Bệnh tiểu đường ở Anh cho biết. Đây là lý do tại sao, khác với trái cây nguyên (chưa qua chế biến), đường fructose trong nước ép trái cây được coi là đường tự do- mật ong và đường cho vào thực phẩm cũng vậy. Theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, người lớn không ăn thêm quá 30g đường, tương đương với 150ml nước ép trái cây mỗi ngày.


Source: http://www.bbc.com/future/story/2018...y-good-for-you