US-China trade talks extended
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung kéo dàiUS and Chinese negotiators meeting this week in Beijing have agreed to extend trade talks until Wednesday, according to a spokesperson for the office of the US Trade Representative.
Theo phát ngôn viên của văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc họp đầu tuần này tại Bắc Kinh đã đồng ý kéo dài thêm các cuộc đàm phán thương mại đến thứ Tư.

It's a fresh sign that discussions are moving in a positive direction as staff for the two sides meet face to face for the first time since President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping agreed in December to restart talks. China's Commerce Ministry said ahead of the meeting that it would last only two days.
Đây là một dấu hiệu mới cho thấy các cuộc thảo luận đang theo hướng tích cực vì nhân viên hai bên gặp mặt lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý bắt đầu lại các cuộc đàm phán hồi đầu tháng 12. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trước cuộc họp này sẽ chỉ kéo dài hai ngày.

The Trump administration, in its own notice announcing the US delegation, did not specify how long the visit would last, saying only that talks between the two countries were "beginning Monday." A person familiar with the matter told CNN that negotiators between the world's two largest economies needed more time to discuss issues that were part of the agenda.
Chính quyền Trump, trong thông báo riêng của mình tuyên bố phái đoàn Hoa Kỳ, không nói rõ chuyến viếng thăm này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ nói rằng các cuộc đàm phán giữa hai nước đã "bắt đầu vào thứ Hai". Một người rành rẽ vấn đề này nói với CNN rằng các nhà đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần có thêm thời gian để thảo luận những vấn đề có trong chương trình nghị sự.

On Tuesday, China also announced it would approve the imports of five new varieties of genetically modified crops, a move that would allow more American farmers to sell more biotech seeds to China. The decision included long-awaited approvals by US farmers, including corn and soybeans produced by DowDupont and BASF.
Hôm thứ ba, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ phê duyệt hàng nhập năm loại cây trồng biến đổi gen mới, một động thái sẽ cho phép có nhiều nông dân Mỹ hơn bán nhiều hạt giống công nghệ sinh học hơn cho Trung Quốc. Quyết định này có cả những chấp thuận mà nông dân Mỹ mong chờ đã lâu, trong đó có ngô và đậu nành do DowDupont và BASF sản xuất.

"The approval of the seeds is a big deal," said Craig Allen, president of the US-China Business Council. "It allows the seed companies, farmers and traders greater transparency. Hopefully, this also implies that in the future, there will be a more predictable process."
"Chấp thuận (cho nhập) hạt giống là một đãi ngộ lớn", chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Trung Craig Allen cho biết,"nó sẽ cho phép công ty, nông dân, thương nhân chuyên kinh doanh hạt giống làm ăn minh bạch hơn. Hy vọng rằng, việc này cũng hàm ý rằng trong tương lai, sẽ có một thủ tục pháp lý dễ dự đoán hơn."


Source: https://edition.cnn.com/2019/01/08/p...ded/index.html