megastardom
danh vị siêu sao


Meaning: The state of someone acknowledged as a megastar.
Nghĩa: Tình trạng của một người được công nhận là một siêu sao

Example: Korean Pop artists are taking the musical world by storm, but their rise to megastardom has been anything but easy.
Ví dụ: Những ca sĩ nhạc pop Korea đang được thế giới âm nhạc ưa chuộng, nhưng lên được danh vị siêu sao chẳng hề dễ dàng.