Tình sâu nghĩa nặng
Đa tình đa nghĩa
多情多义
duō qínɡ duō yì
Dịch nghĩa: Tình sâu nghĩa nặng
Nghĩa trọng tình thâm
Trọng tình trọng nghĩa


【解释】:重情谊。
Giải thích: Trọng tình nghĩa.
Giải thích âm Hán Việt: Tình: cảm tình. Nghĩa: tình nghĩa.


VD: 刘老师是个多情多义的人。
Thầy Lưu là người tình sâu nghĩa nặng.
你们对敌人是那么勇敢坚定,对朋友又是这么多情多义。
Đối với kẻ địch thì dũng cảm kiên định, đối với bạn bè thì tình sâu nghĩa nặng.