Chạy trời không khỏi nắng
Đóa quá sơ nhất, đóa bất quá thập ngũ
躲过初一,躲不过十五
duǒ ɡuò chū yī,duǒ bù ɡuò shí wǔ
Dịch nghĩa: Chạy trời không khỏi nắng
Chạy đâu cho khỏi nắng
Chạy đâu cho thoát


【解释】:指躲避一时,但终究不能根本逃避。
Giải thích: Trốn được một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không thể trốn được.
Giải thích âm Hán Việt: Đóa: trốn; trốn tránh.


VD: 俗话说:躲过初一,躲不过十五,看你往哪逃。
Tục ngữ có câu: chạy trời không khỏi nắng, xem anh trốn đi đâu.
你记住!躲过初一,躲不过十五!
Bạn hãy nhớ! Chạy trời không khỏi nắng!

English: One may get off today, but not tomorrow.