Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Ác nhân tự hữu ác nhân ma
恶人自有恶人磨
è rén zì yǒu è rén mó
Dịch nghĩa: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Ác giả ác báo


【解释】:凶恶成性的人自然会有更凶恶的人使他吃尽苦头。即恶有恶报。
Giải thích: Người hung ác thì tự nhiên có người hung ác hơn khiến họ nếm mùi đau khổ. Tức ác giả ác báo.
Giải thích âm Hán Việt: Ác nhân: kẻ xấu; kẻ ác. Ma: diệt.


VD: 果真是报应不爽,恶人自有恶人磨啊。
Quả là đúng người đúng tội, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
恶人自有恶人磨,这家伙罪有应得,活该。
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tên đó bị trừng phạt đúng tội, đáng đời.

English: Diamond cuts diamond.