Ơn sâu nghĩa nặng
Ân cao nghĩa hậu
恩高义厚
ēn ɡāo yì hòu
Dịch nghĩa: Ơn sâu nghĩa nặng
Ơn nặng như núi


【解释】:恩惠、情义极为深厚。
Giải thích: Ân huệ, nghĩa tình vô cùng thâm hậu.
Giải thích âm Hán Việt: Ân: ân huệ. Nghĩa: nghĩa tình.


VD: 三位兄长,你们对小弟恩高义厚,可小弟却哄骗你们,小弟罪该万死!
Ba vị huynh trưởng, các huynh đối với đệ ơn sâu nghĩa nặng, tiểu đệ lại lừa gạt các huynh, tiểu đệ tội đáng muôn chết!
他对我恩高义厚,我又怎舍得离开。
Ông ấy đối với tôi ơn sâu nghĩa nặng, tôi sao có thể bỏ đi được.