Gừng càng già càng cay
Phát đoản tâm trường
发短心长
fā duǎn xīn chánɡ
Dịch nghĩa: Gừng càng già càng cay
Tuổi càng cao suy nghĩ càng sâu sắc


【解释】:头发稀少,心计很多,形容人年老而谋虑深远。
Giải thích: Tóc tuy ít nhưng mưu tính lại nhiều, ví với tuổi tuy cao nhưng suy tính sâu sắc.
Giải thích âm Hán Việt: Phát: tóc. Tâm: tim; tư tưởng.


VD: 这件棘手事,还得您老出面协调解决,发短心长嘛!
Chuyện hóc búa này cần ngài ra mặt giải quyết ôn thỏa, gừng càng già càng cay mà!
老余虽已六十出头,却是发短心长,请他当参谋决不会错。
Ông Dư tuy ngoài 60 nhưng gừng càng già càng cay, mời ông ấy làm tham mưu quyết không sai.

English: Old in age but vigorous in mind.