Mưa thuận gió hoà
Phong điều vũ thuận
风调雨顺
風調雨順

fēnɡ tiáo yǔ shùn
Dịch nghĩa: Mưa thuận gió hoà

【解释】:指风雨适时,与农事有利。形容年成好。
Giải thích: Chỉ mưa gió đúng lúc, có lợi cho việc đồng áng. Miêu tả mùa màng tốt đẹp.
Giải thích âm Hán Việt: Điều: điều hoà. Thuận: thuận lợi.


VD: 今年风调雨顺,粮食又获得了大丰收。
Năm nay mưa thuận gió hoà, lương thực lại được mùa.
去年风调雨顺,农民们大获丰收。
Năm ngoái mưa thuận gió hoà, nông dân đều bội thu.

English: Good weather for the crops;Favourable weather.