QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG
 1. Điều kiện tham gia
  • Quý khách (bên mua) phải là chủ thẻ chính (bao gồm các loại thẻ ATM hoặc Thẻ tín dụng), và
  • Tài khoản Thẻ đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển khoản trên Internet Banking hoặc trên SMS Banking/Mobile Banking của Ngân hàng phát hành thẻ.
 2. Quyền lợi và trách nhiệm của Ngân hàng phát hành thẻ
  • Ngân hàng phát hành thẻ (ngân hàng) là trung gian thực hiện thanh toán giữa bên mua và bên bán (bằng cách trích tiền từ tài khoản thẻ của bên mua chuyển trả vào tài khoản bên bán)
  • Ngân hàng chỉ thực hiện thanh toán khi nhận được lệnh hợp lệ (theo quy định) từ bên mua và số dư trong tài khoản phải đủ để thực hiện thanh toán.
  • Ngân hàng chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo thanh toán đúng số tiền (bằng giá trị của đơn hàng) mà bên mua yêu cầu (đặt lệnh thanh toán).
  • Trong trường hợp có khiếu nại giữa bên mua và bên bán thì Ngân hàng sẽ giải quyết theo văn bản giải quyết khiếu nại trong đó khách hàng và bên bán thoả thuận được với nhau, hoặc giải quyết theo quyết định của cơ quan thi hành pháp luật.
 3. Quyền lợi và trách nhiệm của Lạc Việt
  • Lạc Việt (bên bán) có quyền khiếu nại với Ngân hàng khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.
  • Được báo có tiền vào tài khoản.
  • Bên bán phải đảm bảo hàng hoá dịch vụ được giao đúng như đã thông báo với khách hàng.
 4. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng (bên mua)
  • Khách hàng có quyền khiếu nại với Ngân hàng khi thấy việc thanh toán tiền không đúng như đã yêu cầu.
  • Khách hàng có quyền khiếu nại với bên bán khi hàng hoá được giao không đúng yêu cầu của mình.
  • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với bên bán hoặc Ngân hàng để giải quyết các khiếu nại đã nêu trên.
  Cần thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
  Các Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Ngân hàng phát hành thẻ mà quý khách hàng sử dụng để thanh toán

  Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Trực tuyến – Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
  Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
  Hotline: 84 28 3845 3333 - 3844 2477
  E-mail: ecommerce@lacviet.com.vn